Witamy na stronie Gazus.pl - pierwsza porównywarka cen gazu w Polsce

Nowa taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 
Taryfa Nr 6 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3(1097)/2018. 

W związku z wejściem w życie w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian organizacyjnych polegających na likwidacji dotychczasowych sześciu Oddziałów i powołaniu 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych informujemy, że powyższe zmiany nie powodują zmian w zakresie prowadzonych przez Spółkę rozliczeń za świadczoną usługę dystrybucji. Rozliczenia nadal prowadzone są zgodnie z lokalizacją miejsca odbioru zdefiniowaną w punkcie 3 Taryfy nr 3.

Informujemy, że w związku z wydaniem w dniu 23 grudnia 2016 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzji odmawiającej Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zatwierdzenie nowej taryfy, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK), za pośrednictwem Prezesa URE odwołanie od powyższej decyzji.

Zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 2c, pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. będzie stosować dotychczasową taryfę, do czasu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa URE z dnia 23 grudnia 2016 r.


Źródło: www.psgaz.pl

 

 

Sprawdź, z którym sprzedawcą możesz zawrzeć umowę

Sprzedawcy paliwa gazowego

Klikając w logo zostaniesz przeniesiony do szczegółowej oferty wybranego dostawcy gazu.

 

  • audax
  • ineon
  • Green
  • Fiten
  • Elektrix
  • Handen
  • Avrio Media
  • HEG
  • energie2
  • Vervis

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]